dentin_clinicQë nga hapja e Klinikës sonë në vitin 1998 jemi munduar që të ofrojmë një shërbim korekt në nivel sa e kanë lejuar kushtet dhe mjetet e atëhershme. Me kohë vjen gati eksperienca 10 vjeçare dhe përsosshmëria gjatë specializimit në Kl.për Kirurgji Orale në Shkup si dhe pjesmarja dhe vijimi i shumë kurseve postedukative subspecialistike gjatë gjithë kohës pas studimeve gjer më sot. I diplomuar në Fak.e Stomatologjisë në Shkup 1996, Specializim në Klinikën e Kirurgjisë Orale në Shkup 2001-2004 Vijim i Kursit Kirurgjik për TIOLOX Implante 2003, Vijim i Kursit Kirurgjik për Frialit 2 Implante 2004, Vijim i Kursit Kirurgjik Strauman Implante 2006, Vijim i Seminarit Post edukativ për Ankylos Implante 2006, Vijim i Trajnimit për IPS Empress Full Ceramic 2005 Vijim i Trajnimeve për Bleaching (zbardhim) Ultradent Boost 2007 Vijim i Kursit për Mikrokirurgji dhe Parodontologji, tunel teknika në Kirurgji 2013, Pjesmarje në Kongrese Botërore, Europiane dhe Ballkanike -Vienë, Beograd, Sarajevë, Tiranë, Stamboll, Sofje, Pllovdiv, Split dhe të tjerë. Anëtar i Shoqatës Stomatologjike Shqiptare Apolonia, Anëtar i Shoqërisë Stomatologjike Shqiptare të R.M., Anëtar i Shoqërisë Stom.Të R.M. Anëtar i Shoqatës së Kirugëve Oro-Maksilofacial të Shqiptarëve të R.M Anëtar i Kryesisë së Shoqatës së Kirurgëve Oral të R.M. Anëtar i Shoqatës së Implantologëve Europian

Dr.Fisnik Kasapi

Oral Implant Surgeon
+389(0)2 2614 339

Departments