Implantimi i dhëmbëve. Çka ështe kjo?

Gjat humbjes së një apo me shumë dhëmbëve ,kirurgu oral tenton të implanton (të mbjellë) rrënjë zëvendësuese kompatibile me indet e njeriut(implant), i cili lejon vendosjen e protezave mobile dhe preparimin e protezave fikse(urrave).Këto mbështetësa të kualitetit të lartë të implantuara në kockën e nofullës,formojnë structure stabile për protezën e re.Shumica prej tyre janë nga titaniumi.Të gjithë implantet e sotshme janë komplet të pa dëmshme për organizmin e njeriut dhe janë të prodhuara në përputhje me standardet ndërkombëtare për kualitet.Në përgjithësi për implantim nuk ka kufizim moshe.Për implantim nevoitet sasi e mjaftueshme dhe kualitative e kockës së nofullave.Por edhe kur ka mungesë të kockës,restruktuimi i kockës është alternative e zgjidhjes së rastit,gjegjësisht,me përdorimin e vet kockës së pacientit si dhe me përdorimin e kockave artificiale ,zëvendësohet kocka që mungon.Sinus liftingu (ngritja e sinusit maksillar) poashtu kryhet në ordinancën tonë.

Cilat janë benefitet e implanteve?
Vendosja e kurorave fikse të pa lëvizshme në vend të atyre të lëvizshmeve (kur ka numër të nevojshëm të implanteve)

Buzeqeshje e re dhe më e ëmbël që do të ju ofrojë jetë të kualitetshme si dhe do të ju rikthejë vetbesimin në aritjet e juaja private sociale dhe profesionale.

Dhëmbët stabil kanë efekt pozitiv në shqiptim dhe në ndjesinë e shijeve.

Humbja e ashtit të nofllave mund të ndalohet me implantim.

Efekt pozitiv estetik në pamjen fizike.

Plotësisht rahatoheni nga stresi prej protezave të lëvizshme.

Mbi 95% e implanteve zgjasin më shumë se 10 vjet.