Prindërit janë konfuz sa i përket cështjes se kur duhet t’a dërgon femijun për herë të parë tek dentisti. Shumica e fëmijëve, edhe pse 2 vjec, nuk e kanë vizituar asnjëherë dentistin.

Është ideale kur fëmija vizitohet nga dentisti në moshën 1 vjec ose brenda 6 muajve pas daljes së dhëmbit të parë.

Vizita e parë tek dentisti – Cfarë ndodh në të vërtetë?
1. Familjarizim nga ana e fëmijut me ambientët e klinikës
2. Të lejuarit të dentistit për të ndërmarrë një ekzaminim të shpejtë

Vizita e parë tek dentisti është zakonisht e shkurtër dhe nuk përfshinë ndonjë trajtim të ndërlikuar. Është një mundësi për fëmijun që të ambientohet dhe të familjarizohet me ambientët e klinikës dentare dhe për të ndërtuar një marrdhënie miqësore me dentistin.

Vizita e parë përfshinë një check-up themelor të kavitetit oral, ekzaminimin e kafshimit të fëmijës, niveli I fluorizimit të përdorimit shtëpiak nëpërmjet konsultave me prindërit, ekzaminim të nofullave dhe problemet tjera. Sugjerohen prindërit rreth praktikave themelore për të mirëmbajtur higjienën nën kushte optimale. Temat e diskutimit mund të bëhen rreth këtyre boshteve:
– Demonstrimi i teknikave për të mirëmbajtur higjienën orale
– Nevojat e fluorizimit
– Zhvillimi dhe sekuenca e dhëmbëve
– Veset e të ushqyerit
– Kalendari i check-upeve dentare

CategoryLajme

© 2016 - DENTIN by dental clinic

Numri telefonit        +389(0)2 2614 339